Stacja pogodowa BOLBOLD

temperatura na zewnątrz

ciśnienie znormalizowane (QNH)

temperatura wewnątrz budynku

 

 

 

 

 

ver. 2.0 / 2024-01-01

Stacja pogodowa VIVALDI >> Please follow this link